Coaching

Een (complexe) echtscheiding is een diepgaand proces, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ouders en kinderen krijgen te maken met rouw en tegelijk met het opstarten van een nieuw leven.

Individuele coachingsgesprekken bieden geen kant-en-klare-oplossingen maar kunnen een ouder helpen inzicht te krijgen in eigen patronen en verwachtingen wat betreft de andere ouder. Het zelfbewustzijn van de ouder wordt groter zodat hij/zij voldoende zelfvertrouwen kan opbouwen om richting een positieve toekomst te werken.

 

⇐ Bemiddeling