Begeleide omgang

Dit traject wordt ingezet als er (nog) geen omgangsregeling tot stand is gekomen. Soms kan de rechter een omgangsregeling opleggen, al dan niet na advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Ouders kunnen ervoor kiezen ( in sommige gevallen in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdzorg) om de omgang met de niet dagelijks verzorgende ouder te laten begeleiden door Connected. Begeleide omgang kan hierbij de juiste ondersteuning bieden. Ook hier is mogelijk dat Connected kinderen ophaalt en brengt naar de afgesproken (neutrale) plek. Begeleide omgang is in de meeste gevallen de start van een traject waarbij toegewerkt wordt naar een zelfstandige uitvoering van de omgangsregeling of een omgangsregeling met behulp van een eigen netwerk.

Het belang van het kind/ de kinderen staat te allen tijden centraal. Daarom voert Connected ook gesprekken met de kinderen zelf. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van hun beleving en wensen en van de knelpunten in de echtscheidingssituatie waarin ze zich bevinden.

Na afloop van iedere begeleide omgang, heeft Connected met beide ouders (individueel) contact over het verloop van de omgang .

Na vijfmaal begeleide omgang komen Connected en ouders bij elkaar om te evalueren. Connected zal tijdens dit gesprek de bevindingen delen over het verloop van de begeleide omgang en de kindgesprekken. Tijdens dit gesprek heeft Connected een adviserende rol en kan indien nodig doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Hierna bespreken ouders en Connected hoe het vervolg eruit zal zien.

 

⇐ Time out                        Bemiddeling ⇒